Debug Site force reddirect

requestCountry:-

landedSiteLanguage:-

reddirectTo:- (if empty than you should be on the right site)

Currency:NOK

ip:-

Payment method ID:Dynamicweb.eCommerce.Common.Context.Cart.PaymentMethodID

CC_debug:[]

iplookup_country:[]

“PHILOSA

Viking har et verdisett kalt PHILOSA.
Det er disse verdiene vi vil etterleve og stå for som organisasjon og selskap.
De er selve essensen av hva vi tror på.
PHILOSA representerer grunnlaget vi bygger på for å kunne vokse og utvikle selskapet og varemerket vårt. 

Hovedelementene i «PHILOSA» er: 

Professional:
Ved å innfri forventningene og til og med overgå dem skaper vi sterke og positive relasjoner til kunder og samarbeidspartnere. Det betyr også at vi holder de høyeste etiske standardene i forsyningskjeden vår. 

Honest:
Vi vil gi løfter som kan holdes. Kun på den måten kan vi skaffe oss troverdighet og skape tillit. 

Innovative:
Vi forsøker å være innovative, ikke bare når det gjelder produkter, men også tenkemåte. Siden 1920 har Viking utviklet nye ideer når det gjelder fottøy. Dette vil bli enda viktigere for oss i framtiden. 

Long-term:
Vi er stolte av historien vår, og vi vil være stolte av den de neste 100 årene også. Steg for steg har vi opparbeidet oss et renommé blant kunder og samarbeidspartnere – alltid med et langsiktig mål. 

One 
Step 
Ahead: For å kunne realisere ambisjonene våre må vi ligge «ett skritt foran». Verdiene våre blir kompasset som leder oss dit. Og det viktigste av alt er å nå dit sammen.