Gratis frakt og retur i Norge | Rask levering 1-5 dager | Bytterett

Standarder for bærekraftig virksomhet

Viking er medlem av og støtter flere organisasjoner som jobber for etisk handel, bærekraftig virksomhet og bærekraftig miljø. Du kan lese mer om disse medlemsskapene og partnerskapene ved å klikke på navnene til organisasjonene nedenfor. 


 

Etisk Handel Norge

Viking er medlem av Etisk Handel Norge (EHN)

Gjennom retningslinjene fra EHN har Viking tilgang til et kompetansesenter som behandler spørsmål knyttet til etisk handel, og blir hyppig oppdatert om utviklingen av handelstemaer i forsyningskjeden.

Hvert år rapporterer Viking om sin virksomhet i Det fjerne østen og om tiltak i henhold til IEHs retningslinjer. Rapporten er et offentlig dokument og tilgjengelig på EHNs nettside.

IEH kommenterer rapporten med relevante merknader eller forslag til forbedring. Organisasjonen tilbyr også opplæring i etisk handel for asiatiske samarbeidspartnere. Viking har deltatt i denne opplæringen med sine samarbeidspartnere i Kina.

Viking er medlem av Etisk Handel Norge


 

Grønt Punkt Norge

Viking er medlem av Grønt Punkt Norge og gir dermed økonomisk støtte til innsamling, sortering og gjenvinning av emballasje.

Viking er medlem av Grønt Punkt Norge


 

Business Social Compliance Initiative

Viking er medlem av BSCI, et ledende supply chain management system som støtter virksomheter i å drive sosial overholdelse og forbedring i arbeidsmiljøet på fabrikker og fasiliteter på globalt nivå.

BSCI hjelper Viking å forbedre internasjonale arbeidsstandarder som beskytter arbeidernes rettigheter som for eksempel den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner og erklæringer, United Nations (UN) retningslinjer for forretninger og menneskerettigheter og organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sine retningslinjer for multinasjonale virksomheter.

Viking er medlem av BSCI


 

SATRA

Viking samarbeider med SATRA for å sikre optimal kompetanse innen test og analyse av produkter og produktkomponenter. 

SATRA er en uavhengig organisasjon innen forskning og utvikling, og ble etablert i Storbritannia i 1919. I tillegg til at de utfører testing av produkter og produktkomponenter etter europeiske og internasjonale standarder innen fottøy, har SATRA sine egne laboratorier for kjemiske analyse. Her tester de for restriksjoner for stoffer i henhold til amerikanskje og europeiske REACH sine kjemikalierregler. For dette er SATRA CPSC-akkreditert.

Viking er medlem av Satra


 

Forest Stewardship Council®

Viking er medlem av The Forest Stewardship Council (FSC®).

Lisens ID: FSC®-N002952

FSC er en internasjonal veldedig organisajon med flere interessenter, som fremmer ansvarlig forvaltning av verdens skoger. FSC gjør dette ved å sette standarder basert på avtalte prinsipper, for ansvarlig forvaltning av skog. FSC's forvaringskjedesystem muliggjør at produkter utviklet fra skog fra FSC sertifiserte skoger og andre ansvarlige kilder, kan bli sertifisert og merket. Ved å produsere produkter som er avhengig av skog, som for eksempel skoesker, føler Viking et ansvar for å forsikre at råmaterialene som benyttes i produksjonen av disse kommer fra skoger med en fornybar verdikjede. Gjennom samarbeidet med FSC, får Viking nødvendig hjelp til å dokumentere en ansvarlig verdikjede, samt avdekke, teste og forbedre samarbeidet med de relevante underleverandørene.  

Viking er medlem av FSC