Debug Site force reddirect

requestCountry:-

landedSiteLanguage:-

reddirectTo:- (if empty than you should be on the right site)

Currency:NOK

ip:-

Payment method ID:Dynamicweb.eCommerce.Common.Context.Cart.PaymentMethodID

CC_debug:[]

iplookup_country:[]

Langsiktige partnerskap

De første tiårene hadde Viking sin egen fabrikk i Askim, Norge. Etter hvert som konkurransen tilspisset seg på slutten av 1960-tallet, besluttet Viking å flytte produksjonen gradvis, ikke bare til et sted med lavere arbeidskostnader, men også for å være nærmere råmaterialkilden, gummitrærne. 

Oddvar Berge, en norsk sivilingeniør som jobbet for Viking, brukte fagkunnskapen sin til å opprette en bærekraftig virksomhet i Malaysia, gummiplantasjenes land. Allerede på den tiden valgte Viking å samarbeide tett med lokale krefter, og etableringen ble gradvis et fellesforetak. 

Siden den gang har Viking inngått flere partnerskap i Europa og Asia for å imøtekomme det økende behovet for alle typer vanntett fottøy. 

For Viking er det langsiktige forholdet til partnerne våre viktig.

Vi ønsker å bygge en bærekraftig virksomhet som begge parter har nytte av. Vi må både kunne planlegge framtiden og utvikle et partnerskap hvor begge parter kan vokse sammen, og hvor utfordringer løses i fellesskap. For noen kan det være enkelt å avslutte et samarbeid og finne en ny partner, men det er ikke slik Viking driver sin virksomhet. 

Vi tror at langsiktige partnerskap gjør det mulig for leverandøren å utvikle en godt kvalifisert, stabil arbeidsstyrke og sørge for et pålitelig produksjonsanlegg. 

Vi får gode kvalitetssko, de får en jevn oppdragsmengde som de kan sette sin lit til. Det er et forhold som begge parter har nytte av. Det gjør det mulig for fabrikkene å planlegge langsiktig, lære opp ansatte osv. De kan også investere i et godt arbeidsmiljø for de ansatte, siden de kan planlegge utvidelser og modernisering på en systematisk måte. 

Standarder for bærekraftig virksomhet

Viking er medlem av flere organisasjoner som arbeider med sosialt ansvar. 
Vårt tyske datterselskap, Viking Footwear GmbH, har et pågående samarbeid med TÜV Rheinland, den ledende leverandøren av tekniske tjenester på verdensbasis. Her får vi testet våre innovative og høyteknologiske produkter som kan være miljøsensitive – produkter som våre PU/Thermo (polyuretan)-støvler. Et TÜV-godkjent produkt er garantert ufarlig for både miljøet og de som bruker det. Alle produktene våre har bestått testen med glans. 

Etisk handel

Viking er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH i Norge). Gjennom retningslinjene fra IEH har Viking tilgang til et kompetansesenter som behandler spørsmål knyttet til etisk handel, og blir hyppig oppdatert om utviklingen av handelstemaer i forsyningskjeden. 

Hvert år rapporterer Viking om sin virksomhet i Det fjerne østen og om tiltak i henhold til IEHs retningslinjer. Rapporten er et offentlig dokument og tilgjengelig på IEHs nettside

IEH kommenterer rapporten med relevante merknader eller forslag til forbedring. Organisasjonen tilbyr også opplæring i etisk handel for asiatiske samarbeidspartnere. Viking har deltatt i denne opplæringen med sine samarbeidspartnere i Kina. 

Der Grüne Punkt

Viking er medlem av «Grønt Punkt» og gir dermed økonomisk støtte til innsamling, sortering og gjenvinning av emballasje.

Hvor produserer vi våre sko?

Viking jobber med flere skoprodusenter i mange land, her er en liste over våre samarbeidspartnere:

 • Rekord s.r.l., Romania
 • Zhejiang Taiyuan Shoes Co., Ltd., Kina
 • NINGBO PIONEER PROTECTIVE EQUIPMENT Co., Ltd., Kina
 • Hangzhou Jinhu Shoes Co., Ltd., Kina
 • Wuhu Fengxue Rubber Co., Ltd., Kina
 • Fujian Qibu Children’ s Product Co. Ltd., Kina
 • FUJIAN JINJIANG HUAFENG SHOES Co. Ltd., Kina
 • QUAN ZHOU RONGSHENG SHOES Co., Ltd., Kina
 • QUAN ZHOU LIBAIJIA SPORTS GOODS Co., Ltd., Kina
 • QIANGXING SPORTS GOODS Co., Ltd., Kina
 • SANSD (FUJIAN) PLASTIC Co., Ltd., Kina
   
 • Phu Tho JIim Brother's Corporation Ltd., Vietnam
 • Dong Anh Footwear Jointstock Company Ltd., Vietnam
 • Haksan Vi Na Co., Ltd., Vietnam
 • Thanh Thuy Shoes Co. Ltd., Vietnam

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer gir et rammeverk for handel mellom parter. Vikings etiske retningslinjer er basert på prinsipper fra: 

 • ILO: International Labour Organization (ilo.org)

 

 • FNs menneskerettserklæring

 

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter

 

 • Lokale nasjonale retningslinjer


Viking undertegner etiske retningslinjer med alle våre viktigste samarbeidspartnere. Her kan du lese vår Code of Conduct.